Jogi nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más alkotóelemek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek jogosultja a YCLIENTS HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. D. lház. 3. em. 9.).

A Felhasználó nem jogosult a weboldal tartalmát, illetve annak részeit (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalon elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt) sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, weboldalba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a Weboldallal, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatással sem azonos, sem pedig azt helyettesítő szolgáltatást vagy terméket.

A YCLIENTS HUNGARY Kft. a weboldalon keresztül a szolgáltatásokat úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. A YCLIENTS HUNGARY Kft. mindent ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A YCLIENTS HUNGARY Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen nyilatkozatot bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a weboldal tartalmát bármikor - előzetes értesítés mellett - megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a YCLIENTS HUNGARY Kft. módosítja a felhasználási feltételeket, minden esetben annak módosított változata kerül a weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a YCLIENTS HUNGARY Kft. a weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Publikáció dátuma: 03.10.2018, Budapest

ELÉRHETŐSÉGEINK
Kérdésed van? Segítünk! Kérj visszahívást és mi a lehető leghamarabb felhívunk!
KERESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS
A honlap további használatával elfogadja a cookie használatát!. Ha nem ért egyet adatai felhasználásával, kérjük módosítsa keresője beállításait! Elfogadom!